Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie


"Nie trać głowy" – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi

Zaloguj się

lub
Zarejestruj się

O programie

Program "Nie trać głowy!" - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi realizowany jest przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie Program współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1: Programy profilaktyczne. Okres realizacji projektu: lata 2017-2020
Celem głównym projektu jest wdrożenie na terenie 5 województw (małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, warmińsko-mazurskie) pilotażowego programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (NGiS).

Jak zgłosić POZ do udziału w projekcie?

Zapraszamy POZ-y z terenu 5 województw (małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego) do udziału w pilotażowym programie profilaktycznym w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (NGiS).

Projekt pt. „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” realizowany jest pod patronatem Naczelnej Rady Lekarskiej.

Placówce POZ, która zawrze umowę z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym w ramach współpracy oferujemy:

1. Możliwość uczestnictwa 1 lekarza i 1 pielęgniarki zatrudnionym w POZ w szkoleniu z zakresu profilaktyki i leczenia nowotworów głowy i szyi. Program szkolenia obejmuje dwudniowe szkolenie stacjonarne oraz szkolenie e-learningowe. Szkolenia stacjonarne realizowane będą w Warszawie w pięciu terminach, które podane zostaną w pierwszym kwartale 2020 roku. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, dojeżdżającym uczestnikom zapewniamy nocleg i zwrot kosztów przejazdu.
Uczestnicy uzyskają:

 • - punkty edukacyjne ((lekarze 40 punktów edukacyjnych, pielęgniarki 30 punktów edukacyjnych),
 • - certyfikat ukończenia kursu,
 • - certyfikat ukończenia kursu leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu.

2. POZ uczestniczący w projekcie będzie mógł wykonać badania przesiewowe oraz skierować pacjentów z podejrzeniem nowotworu głowy i szyi na pogłębioną diagnostykę w Centrum Onkologii-Instytucie w Krakowie lub Warszawie (zwrot kosztów dojazdu dla pacjenta, krótkie terminy poza NFZ).

Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie! Chętnie odpowiem na wszystkie ewentualne pytania.

UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu tj. zawarcia umów z 60 placówkami POZ. Narodowy Instytut Onkologii zastrzega, że w przypadku wyczerpania limitu miejsc (60 placówek) dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane. Do dnia 03.02.2020 umowy zawarto z 19 placówkami POZ.

Jak zgłosić POZ?
1. Pobrać dokumenty
2. Wypełnione i podpisane dokumenty wysłać na adres:
a) Skan dokumentów: magdalena.cedzynska@coi.pl
b) Papierową wersję:
Magdalena Cedzyńska
Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Ul. Wawelska 15 B
02-034 Warszawa

Pobierz dokumenty zgłoszeniowe

Jak zapisać się na szkolenie?

(dla lekarzy i pielęgniarek POZ współpracujących z NIO)
Rejestracja w systemie

Zacznij od utworzenia konta uczestnika.
Przejdź do rejestracji

Wybór szkolenia

Po utworzeniu konta zaloguj się, wybierz dogodny termin i zapisz się na szkolenie.

Dostęp do modułu e-learning

Druga część szkolenia to kurs online zakończony testem.

Ukończenie kursu online

Po zdaniu testu otrzymasz certyfikat oraz 30 punktów edukacyjnych.

Jak zapisać się na szkolenie?

(dla lekarzy dentystów z województw: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego)

Rekrutacja rozpocznie się dnia 17.02.2020 r.
E-learning będzie dostępny od dnia 01.03.2020 r.

Rejestracja w systemie

Zacznij od utworzenia konta uczestnika.
Przejdź do rejestracji

Dostęp do modułu e-learning

Kurs online składający się kilku lekcji zakończony testem.

Ukończenie kursu online

Po zdaniu testu otrzymasz certyfikat oraz 30 punktów edukacyjnych.

Opis szkoleń

W ramach projektu lekarze i pielęgniarki zatrudnieni w placówkach POZ, będą mieli możliwość:

 • uczestnictwa w kompleksowym cyklu szkoleń z zakresu profilaktyki i diagnostyki nowotworów głowy i szyi (NGiS);
 • leczenia i rehabilitacji pacjentów dotkniętych tymi chorobami;
 • dwudniowe Szkolenia stacjonarne w łącznej liczbie 16 h przeprowadzone zostaną w formie wykładów oraz warsztatów w wybranych poradniach znajdujących się na terenie Warszawskiego Centrum Onkologii m in. Poradni chirurgii szczękowo-twarzowej, poradniach chemio- i radioterapii oraz pracowni fiberoskopii;
 • uczestnicy otrzymają możliwość obserwacji pracy lekarzy i pielęgniarek;
 • na szkoleniu zostaną poruszone priorytetowe dla lekarzy i pielęgniarek POZ tematy jak Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych, metody diagnostyczne oraz właściwa komunikacja z pacjentem.
 • Druga część szkolenia realizowana będzie w formie e-learningu (zaprezentowana zostanie m.in. tematyka wdrażania zaleceń dotyczących opieki nad chorymi po leczeniu NGiS oraz aktualnych informacji na temat NGiS i wytycznych w zakresie postępowania z osobami chorymi). Szkolenie e-lerningowe dedykowane jest również lekarzom dentystom prowadzącym praktykę na terenie 5 województw objętych programem.
 • W ramach projektu realizowane będą badania profilaktyczne w placówkach POZ zaangażowanych w projekt oraz w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie w oddziałach w Warszawie i Krakowie. Więcej informacji w zakładce Informacje dla pacjenta.

Dla kogo?

Nasze szkolenia kierowane są do:

 • lekarz POZ (szkolenie stacjonarne + e-learning)
 • pielęgniarka POZ (szkolenie stacjonarne + e-learning)
 • lekarz dentysta (e-learning)

Korzyści

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu "Nie trać głowy"
Certyfikat

Szkolenie kończy się testem egzaminacyjnym. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy test otrzyma certyfikat.

30
+30 punktów

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.X.2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uczestnicy otrzymują 30 punktów edukacyjnych.

Zwrot kosztów

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa. Dla osób, których miejsce zamieszkania oddalone jest więcej niż 50 km od miejsca szkolenia przewidziana jest możliwość zwrotu kosztów dojazdu oraz zapewnienie noclegu.

Harmonogram szkoleń

Wybierz odpowiedni termin i zapisz się na szkolenie
Termin Miejsce
02-11-2020 - 31-03-2021 Szkolenie Online Zapisz się

FAQ

Najcześciej zadawane pytania
Szkolenia stacjonarne kierowane są do lekarzy i pielęgniarek POZ. W szkoleniach online oprócz lekarzy i pielęgniarek POZ mogą brać udział lekarze dentyści.
Szkolenie kończy się testem egzaminacyjnym. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy test otrzyma certyfikat.
Uczestnik nie ponosi kosztów szkolenia. Dodatkowo zgodnie z regulaminem gdy miejsce szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika, a odległość ta wynosi powyżej 50 km. uczestnikowi przysługuje prawo ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu oraz zapewnienie miejsca noclegowego. Zwrotowi nie będą podlegały koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości. Szczegółowe warunki zwrotu kosztów dojazdów oraz noclegów znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.
Szkolenie stacjonarne jest dwudniowe. W łącznej liczbie 16 h przeprowadzone zostaną w formie wykładów oraz warsztatów w wybranych poradniach znajdujących się na terenie Warszawskiego Centrum Onkologii m in. Poradni chirurgii szczękowo-twarzowej, poradniach chemio- i radioterapii oraz pracowni fiberoskopii.

Kontakt

Dane kontaktowe
>