Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie


"Nie trać głowy" – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi

Zaloguj się

lub
Zarejestruj się

O programie

Program "Nie trać głowy!" - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi realizowany jest przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie. Program współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, V. Oś priorytetowa: Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1: Programy profilaktyczne. Okres realizacji projektu: lata 2017-2022
Celem głównym projektu jest wdrożenie na terenie 5 województw (małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, warmińsko-mazurskie) pilotażowego programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (NGiS).

Do kogo kierowany jest program?

Nasz program kierowany jest do:

Dlaczego warto zgłosić POZ do udziału w projekcie?

Zapraszamy POZ-y z terenu 5 województw (małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego) do udziału w pilotażowym programie profilaktycznym w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (NGiS).
Projekt pt. „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” realizowany jest pod patronatem Naczelnej Rady Lekarskiej.
Placówce POZ, która zawrze umowę z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym w ramach współpracy oferujemy:

1.Możliwość uczestnictwa 1 lekarza i 1 pielęgniarki zatrudnionym w POZ w szkoleniu on-line z zakresu profilaktyki i leczenia nowotworów głowy i szyi. Uczestnicy uzyskają:

 • punkty edukacyjne (lekarze 40 punktów edukacyjnych, pielęgniarki 30 punktów edukacyjnych),
 • certyfikat ukończenia kursu,
 • certyfikat ukończenia kursu leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu.
2. POZ uczestniczący w projekcie będzie mógł wykonać badania przesiewowe oraz skierować pacjentów z podejrzeniem nowotworu głowy i szyi na pogłębioną diagnostykę w Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej– Curie w Warszawie (zwrot kosztów dojazdu dla pacjenta, krótkie terminy poza NFZ).

Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie! Chętnie odpowiem na wszystkie ewentualne pytania.

UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu tj. zawarcia umów z 60 placówkami POZ. Narodowy Instytut Onkologii zastrzega, że w przypadku wyczerpania limitu miejsc (60 placówek) dalsze zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Jak zgłosić POZ?

1. Pobrać dokumenty zgłoszeniowe Pobierz

2. Wypełnione i podpisane dokumenty wysłać na adres:

 • a) Skan dokumentów: magdalena.cedzynska@pib-nio.pl
 • b) Papierową wersję: Magdalena Cedzyńska
  Zakład Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
  Ul. Wawelska 15 B
  02-034 Warszawa

Opis szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek POZ

W ramach projektu lekarze i pielęgniarki zatrudnieni w placówkach POZ zaangażowanych w realizację programu, będą mieli możliwość uczestnictwa w kompleksowym cyklu szkoleń z zakresu profilaktyki i diagnostyki nowotworów głowy i szyi (NGiS):

 • I etap - szkolenie poprzez platformę internetową obejmujące nagrane wykłady
 • II etap – szkolenie e-learningowe

Szkolenie ukierunkowane jest na naukę praktycznych umiejętności w pracy z pacjentem. Program obejmuje zagadnienia:
 • prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki NGiS;
 • metody diagnostyczne, dostępne badania i ich właściwy dobór oraz oceny ryzyka zachorowania na NGiS;
 • leczenie i terapia osób z NGiS (w tym w zakresie rozpoznawania objawów, powikłań i wznowy nowotworu);
 • rehabilitacja osób po leczeniu NGiS;
 • komunikacja z chorym z NGiS;
 • leczenie zespołu uzależnienia do tytoniu (ZUT).

Kurs kończy się egzaminem online. Chętnych zapraszamy do rejestracji:
Zarejestruj się

Opis szkoleń dla lekarzy dentystów

W ramach projektu lekarze dentyści prowadzący praktykę na terenie 5 województw objętych programem, będą mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniu e-learningowym z zakresu profilaktyki i diagnostyki nowotworów głowy i szyi (NGiS).

Kurs składa się z prezentacji w postaci slajdów wraz z komentarzami lekarzy z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, prezentacji przypadków oraz filmów edukacyjnych.

Program kursu:
 • Pobieranie materiału do badania mikroskopowego
 • Metody diagnostyczne
 • Prowadzenie procesu rehabilitacji osób po leczeniu nowotworów głowy i szyi
 • Zalecenia dot. opieki nad chorym z nowotworem głowy i szyi
 • Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu
 • Zasady dobrej komunikacji z pacjentem
 • Prowadzenie działań edukacyjnych

Kurs kończy się egzaminem online. Chętnych zapraszamy do rejestracji:
Zarejestruj się

Korzyści

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu "Nie trać głowy"
Certyfikat

Szkolenie kończy się testem egzaminacyjnym. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy test otrzyma certyfikat.

Punkty edukacyjne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.X.2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uczestnicy, którzy zaliczą test egzaminacyjny otrzymują:

 • lekarze 40 punktów edukacyjnych,
 • pielęgniarki 30 punktów edukacyjnych,
 • lekarze dentyści 32 punkty edukacyjne.

Brak kosztów

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa.

FAQ

Najcześciej zadawane pytania
Szkolenia stacjonarne kierowane są do lekarzy i pielęgniarek POZ. W szkoleniach online oprócz lekarzy i pielęgniarek POZ mogą brać udział lekarze dentyści.
Szkolenie kończy się testem egzaminacyjnym. Uczestnik, który pozytywnie zaliczy test otrzyma certyfikat.
Uczestnik nie ponosi kosztów szkolenia. Dodatkowo zgodnie z regulaminem gdy miejsce szkolenia znajduje się poza miejscem zamieszkania uczestnika, a odległość ta wynosi powyżej 50 km. uczestnikowi przysługuje prawo ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu oraz zapewnienie miejsca noclegowego. Zwrotowi nie będą podlegały koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości. Szczegółowe warunki zwrotu kosztów dojazdów oraz noclegów znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.
Szkolenie stacjonarne jest dwudniowe. W łącznej liczbie 16 h przeprowadzone zostaną w formie wykładów oraz warsztatów w wybranych poradniach znajdujących się na terenie Warszawskiego Centrum Onkologii m in. Poradni chirurgii szczękowo-twarzowej, poradniach chemio- i radioterapii oraz pracowni fiberoskopii.

Kontakt

Dane kontaktowe
>